Tuesday, January 4, 2011

BAB 6 TINGKATAN 5

 Sejarah Tingkatan 5


PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

 
1.     Cadangan pembentukan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negri dan di kalangan luar negara.

a.     Apakah reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuan Malaysia?

 • -       Persekutuan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu/memimpin negeri-negeri anggota
 • -       Kebanyakkan parti politik menyokong idea ini
 • -       Terdapat perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya
 • -       Parti Islam se-Tanah Melayu (PAS) dan Barisan Sosialis meminta supaya idea ini dirundingkan terlebih dahulu
 • -       UMNO menyetujui penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei tanpa Singapura


b.    Apakah reaksi Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia?

Reaksi Singapura
 • -       Lee Kuan Yew dan partinya PAP menyokong
 • -       Barisan Sosialismenentang dan menganggap pembentukan Malaysia satu penjajahan bentuk baru
 • -       Barisan Sosialis menuntut agar pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu
 • -       Pandangan Barisan Sosialis disokong oleh Parti Buruh dan Parti Rakyat Bersatu

Reaksi sarawak
 • -       Kesemua parti politik di Sarawak menyokong Sarawak menyertai Malaysia
 • -       SUPP menentang

Reaksi Sabah
 • -       Penubuhan beberapa buah parti politik bertujuan mengemukakan pandangan
 • -       Kesemua parti politik di Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia

Reaksi Brunei
 • -       Pada dasarnya Sultan Brunei menyokong gagasan Malaysia
 • -       Parti Rakyat Brunei menentang gagasan Malaysia
 • -       Anggota Parti Rakyat Brunei mengganggap gagasan Malaysia satu bentuk neokolonialisme


2.     Apakah reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia?

Reaksi Indonesia
 • -       Membantah pembentukan Malaysia
 • -       Indonesia berpendapat pembentukan Malaysia merupakan satu neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia
 • -       Indonesia mengisytiharkan dasar konfrantasi

Reaksi Filipina
 • -       Kerajaan Filipina mnuntut hak terhadap Sabah
 • -       Filipina mendakwa Sabah masih sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu


3.     Bagaimanakah Malaysia menghadapi dasar konfrantasi Indonesia?

 • -       Malaysia bertindak balas dengan bantuan tentera Komanwel
 • -       Tunku Abdul Rahman menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung PBB
 • -       Mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia


4.     Huraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia

 • -       Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan brunei untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia
 • -       Rundingan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura
 • -       Penubuhan Jawatankuasa Perundingan perpaduan Kaum / JPPK


5.     Nyatakan peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

 • -       Menerangkan kepada orang ramai tdentang gagasan Malaysia
 • -       Mengumpulkan pandangan penduduk
 • -       Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
 • -       Bermesyuarat sebanyak empat kali


6.     Jelaskan peranan Suruhanjaya Cobbold

 • -       Peninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
 • -       Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British
 • -       Menerima memorandum yiang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan


7.     Jelaskan hasil laporan Suruhanjaya Cobbold Jun 1962

 • -       Satu pertiga penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat
 • -       Satu pertiga menyokong dengan syarat
 • -       Satu pertiga menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia


8.  Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold?

 • -       Perlembagaan Malaysia yang baru haruslah berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
 • -       Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresennya
 • -       Bahasa melayu dijadikan baasa kebangsaan
 • -       Jaminan terhadap hak dan kesusukuan bumiputera Sarawak dan Sabah
 • -       Pemberian nama Malaysia kepada negara baru dibentuk
 • -       Penentuan tarikh penubuhan Malaysia


9.  Apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi menangai penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia?

 • -       Perjumpaan tiga pihak yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina telah diadakan
 • -       Sidang kemuncak antara ketua kerajaan
 • -       Penubuhan MAPHILINDO
 • -       Ketiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu10.     Apakah kepentingan kejayaan pembentukan Malaysia

 • -       Memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan tokoh politik Tanah Melayu, Sarawak,Sabah dan Singapura
 • -       Tekanan pihak komunis, Filipina dan Indonesia dapat ditangis melalui diplomasi politik yang dijalankan oleh kerajaan PTM dan British
 • -       Melibatkan kerjasama serantau dan antarabangsa