Tuesday, January 4, 2011

BAB 1 TINGKATAN 5

Sejarah Tingkatan 5 

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1.     Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme?
 • -       Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
 • -       Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu


2.     Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat di Asia Tenggara? 
 • -       Kedudukan Asia Tenggara yang strategik kerana terletak di antara China dan India
 • -       Tanah yang subur
 • -       Mempunyai bahan mentah seperti bijih timah
 • -       Menjamin pasaran yang luas
 • -       Kepesatan sektor perindustrian di Eropah
 • -       Eropah memerlukan pelbagai bahan mentah seperti bijih timah
 • -       Kemajuan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan
 • -       Penggunaan kapal berkuasa wap membawa muatan yang banyak
 • -       Pembukaan Terusan Suez mempercepatkan perjalanan antara Timur dn Barat
 • -       Penciptaan telegraf
 • -       Persaiagan antara kuasa-kuasa Barat
 • -       Slogan beban orang putih- bertanggungjawab untuk memajukan orang Timur
 • -       Menyebar agama Kristian3.     Huraikan sistem Birokrasi barat yang diperkenalkan di Tanah Melayu
 • -       Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-negeri Selat
 • -       Gabnor pemerintah tertinggi di Negeri-negeri Selat
 • -       Gabnor dibantu oleh Residen Kaunselor
 • -       Pentadbiran peringkat kampung diketuai oleh penghulu
 • -       Penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu hasil gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan  Pahang
 • -       British memperkenalkan Sistem residen di NNMB
 • -       Sistem Penasihat di NNMTB (Kedah, Kelantan, Perlis, Johor dan Terangganu)
 • -       Residen menasihati sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam
 • -       Residen dan Penasihat diletakkan di bawah Gabnor NNS
 • -       Memperkenalkan sistem kehakiman barat, pelaksanaan sistem pengutipan cukai, pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis4.     Jelaskan perubahan sistem pentadbiran di Burma selepas penjajahan British 
 • -       Berakhirnya sistem pemerintahan Kombaung
 • -       Institusi raja tersingkir
 • -       Jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus
 • -       Memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma
 • -       Undang-undang Barat diperkenalkan
 • -       Pengaruh agama Buddha terhapus


5.     Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?
 • -       Perasaan cinta akan bangsa dan negara
 • -       Gerakan membebaskan tanah air
 • -       Pembebasan kuasa politik, cengkaman ekonomi dan kebudayaan


6.     Jelaskan faktor-faktor yang memunculkan nasionalisme di Asia Tenggara 
 • -       Dasar penjajah Barat menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat
 • -       Sistem birikrasi Barat tidak memberi peluang kepada rakyat tempatan
 • -       Rakyat tempatan kekal dalam sistem sokonomi tradisional
 • -       Penjajah mewujudkan jurang sosial – mereka layak bergaul dengan golongan elit tempatan
 • -       Kemasukan imigran rakyat tempatan tidak puas hati
 • -       Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan/kebudayaan Barat/agama Kristian
 • -       Karya kesusasteraan di Asia Tenggara
 • -       Sistem pendidikan-penjajah mengamalkan pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan
 • -       Kemunculan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat dan Asia Barat
 • -       Pengaruh media massa seperti akhbar dan majalah
 • -       Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan
 • -       Pengaruh luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China dan perjuangan Mahatma Gandhi di India menetang British


7.     Jelaskan perkembangan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara

 • -       Penentangan masyarakat secara terbuka
 • -       Bersifat setempat
 • -       Tidak berorganisasi
 • -       Isu-isu kebudayaan, agama dan hak pribumi
 • -       Dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia barat
 • -       Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
 • -       Menuntut hak mereka dikembalikan
 • -       Taraf hidup mereka dibaiki
 • -       Tidak meminta kemerdekaan dengan segera


 8.     Huraikan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara
 • -       Lebih radikal dan berorganisasi
 • -       Pemimpin golongan yang berpendidikan/berpengetahuan dalam bidang kebudayaan/ilmu pengetahuan barat
 • -       matlamat perjuangan jelas
 • -       menuntut kemerdekaan/membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat


9.     Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina
 • -       Gerakan dakyah
 • -       Dipimpin oleh Jose Rizal
 • -       Mendapat sokongan daripada golongan pertangahan yang berpendidikan Barat
 • -       Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
 • -       Bangsa Filipina diberi hak yang sama
 • -       Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara


10.     Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina
 • -       Penubuhan katipunan oleh Andres Banifacio
 • -       Penentangan secara radikal
 • -       Matlamat perjuangan untuk menyatukan bangsa Filipina
 • -       Mencapai kemerdekaan melalui revolusi
 • -       Media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi
 • -       Melancarkan revolusi bersenjata