Tuesday, January 4, 2011

BAB 7 TINGKATAN 5

Sejarah Tingkatan 5SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

 
1.     Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berpalimen

 • -       Perlembagaan
 • -       Raja berpelembagaan
 • -       Parlimen
 • -       Pilihan raya
 • -       Kuasa pemerintah
 • -       Parti-parti politik
 • -       Kebebasan asasi


2.     Apakah yang dimaksudkan dengan Demokrasi Berpalimen?

 • -       Rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara
 • -       Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
 • -       Rakyat berpeluang membentuk kerajaan
 • -       Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya
 • -       Rakyat berhak menyokong, mengekalkan/menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya3.     Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan?

 • -       Undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan
 • -       Dijadikan dokumen rasmi
 • -       Terkandung segala peraturan dan prinsip
 • -       Panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara
 • -       Menjamin kerajaan menunaikan tangungjawab kepada rakyat


4.     Jelaskan ciri-ciri Perlembagaan Malaysia

 • -       Mula diperkenalkan pada 16 Setember 1963
 • -       Mengandungi 183 perkara
 • -       Mengandungi Senarai Kerajaan Persekutuan dan Kerajaaan Negeri
 • -       Institusi Yang Di-Pertaun Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman
 • -       Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
 • -       Perlembagaan Malaysia telah memperuntukan Senarai persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama


5.     Apakah yang dimaksudkan dengan Keluhuran Perlembagaan

 • -       Keagungan dan ketertinggian undang-undang Keluhuran Perlembagaan Malaysia mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah
 • -       Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia tidak sah
 • -       Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan


6.     Apakah yang dimaksudkan dengan Ketinggian Perlembagaan Malaysia?

 • -       Peruntukan kuasa parlimen, kedudukan Yang di-Pertuan Agong kuasa perundangan dan kebebasan asasi
 • -       Parlimen memperoleh kuasa daripada perlembagaan
 • -       Yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia


7.     Apakah yang ada pada mahkamah?

 • -       Berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia


8.     Nyatakan kepentingan perlembagaan

 • -       Untuk menjamin kestabilan sesebuah negara
 • -       Membantu dalam menjamin kecekapan/kejujuran/ketelusan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan
 • -       Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara
 • -       Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat
 • -       Menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
 • -       Menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri
 • -       Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu, bumiputera Sarawak dan Sabah tidak boleh dipersoalkan9.     Apakah yang anda tahu tentang pindaan Akta Hasutan 1970?

 • -       Akta yang menghadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara yang sensetif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum di negara ini


10.  Apakah tujuan Akta Hasutan 1970?

 • -       Memelihara keselamatan.ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini